Skákání přes švihadlo

Vzpomeňte si na svoje dětská léta, kdy pro vás skákání přes švihadlo bylo dobrou zábavou. Podobně jako s míčem se hraje míčová školka, tak i se švihadlem – školka se švihadlem. Přes švihadlo se dá skákat venku, ale i doma, pokud máte kolem sebe větší volný prostor, například v hale nebo na terase. V opačném případě byste švihadlem mohli kdeco v okolí shodit a rozbít.

skákání přes švihadlo

Aby vás shazování kil více bavilo, můžete si zvolit některé prvky ze školky se švihadlem nebo si ji celou zahrát se svými dětmi, s rodinou. První hráč začíná skákat „desítky“. Pokud neudělá chybu, pokračuje ve skákání „devítek“, „osmiček“ atd. V případě, že se někomu švihadlo zamotá pod nohy nebo se nepovede něco jiného, pokračuje další hráč. Každý potom, když na něho přijde řada, skáče od té části, kde se mu něco nepovedlo. Tu část odskáče znovu správně a pokračuje dál. Vyhrává ten hráč, který projde všechny části bez chyby jako první.

kožené švihadlo

Desítky – 10 krát skočíme snožmo (nohy u sebe) přes švihadlo.

Devítky – 9 krát skáčeme střídavě oběma nohama tak, že pravá je vpředu a skoky odpočítáváme vždy jen dopadem na pravou nohu.

Osmičky – 8 krát skáčeme střídavě tak, že levá noha je vždy vpředu a u ní odpočítáváme.

Sedmičky – 7 krát skáčeme jen na pravé noze. Levou nohu máme pokrčenou.

Šestky – 6 krát skáčeme jen na levé noze. Pravá je pokrčená.

Pětky – 5 krát skáčeme pozadu (švihadlem šviháme směrem dozadu).

Čtyřky – 4 krát skáčeme přes překřížené švihadlo (překřížíme před sebou ruce, a tím i švihadlo).

Trojky – 3 krát „houpačka“ – přeskočíme přeložené švihadlo (protáhneme ho pod chodidly a svižně vyskočíme).

Dvojky – 2 krát přeskočíme švihadlo zkřižmo vzad.

Jedničky – 1 krát „vajíčko“. Snožmo přeskočíme švihadlo překřížené vpřed. Tím překřížením nad námi švihadlo vytvoří jakoby tvar vajíčka.

Skoky přes švihadlo jsou zábavné, ale také náročné. Určitě jimi shodíte i nadbytečné kilogramy a opět se vejdete do těsných kousků oblečení. To hlavní je ale sportovní vyžití společně s vaší rodinou.