Hry pro dva i více hráčů

Mezi známé a zábavné hry pro dva a více hráčů patří například takzvaný Slovní fotbal. Procvičí vám paměť a slovní zásobu. Jak se hraje? Jeden hráč řekne první slovo začínající na písmeno „A“, například „auto“. Druhý hráč vymyslí slovo, které začíná na poslední písmenko onoho vyřčeného slova, což je „o“ – „opičák“. Pak pokračuje opět první hráč, hrají-li jen dva. Pokud je více hráčů, vymýšlí následující slovo další hráč – tentokrát začínající na písmeno „k“. Takto se postupuje dál. Když některý z hráčů nevymyslí žádné slovo, jako by dostává gól. Vyhrává ten, kdo dostal nejméně gólů. Větší děti si mohou hru ztížit tak, že říkají slova na konečnou slabiku.

rodina v parku

Hra Na co myslím rozvíjí představivost. Jeden hráč si myslí nějaké slovo – osobu, zvíře, věc (po dohodě se může rejstřík slov rozšířit například i na rostliny, města, státy). Druhý hráč dává prvnímu takové otázky, aby se o myšleném slovu dozvěděl co nejvíce informací a uhodl ho. Na každou otázku odpoví první hráč jenom „ano“ nebo „ne“. Je-li více hráčů, dávají tyto otázky prvnímu hráči postupně. Každý pokládá otázky tak dlouho, dokud první hráč odpovídá „ano“. Jakmile odpoví „ne“, začne se ptát další hráč. Vyhrává ten, který myšlené slovo uhodne. A další slovo vymýšlí zase on.

rodina v lese

Hra Přijela tetička z Ameriky a přivezla… je dobrá na postřeh a procvičení paměti. První hráč říká tuto větu a přidá k ní jedno slovo – třeba „banány“. Druhý hráč vše zopakuje a přidá další slovo, například „pejska“. Je-li více hráčů, každý vždy nejprve celý výčet vyjmenuje a vymyslí k němu také jedno slovo. Hraje se tak dlouho, dokud se někdo nesplete. Pak hra končí a může se pokračovat od hráče, který následuje po hráči, jenž si dlouhou řadu slov nezapamatoval správně a pomotal ji.Tyto hry se dají hrát doma, na louce, v parku, na lesní cestě, při chůzi na výletě, na procházce, v autě, ve vlaku. Nepotřebujete k nim nic jiného než chuť se soustředit a dobře bavit.