Z lásky, priateľstva či slušnosti


Každý máme svoj dôvod, preÄo tentoraz poslaÅ¥ novoroÄenky 2016. PáÄi sa nám dodržovanie tradícií, kedy neexistovali mobilné telefóny s smskami Äi emaily, alebo sme ich dostali minulý rok a tento chceme odosielateľa rovnako poteÅ¡iÅ¥. Dôvody sú rôzne, no výsledky nakoniec rovnaké. Výber pekného grafického prevedenia je vždy Å¥ažký najmä pre esteticky založených ľudí, ktorí si chcú daÅ¥ záležaÅ¥. Ste nerozhodný? My vravíme, berte z viacerých!

PoÄas sviatkov myslite aj na starých rodiÄov

V záplave novej a rýchlej technológie mnohokrát zabúdame na to, že naÅ¡e babky a dedkovia niekedy ani len netuÅ¡ia, že nieÄo také vôbec existuje. Ťažko ste im nanútili mobilný telefón, aby boli s vami stále v spojení, ale nieÄo také, ako elektronickú novoroÄenku budú preklínaÅ¥. Iste ich tak nepoteší ani to, ak im ju sami ukážete. Oveľa radÅ¡ej by si od vás naÅ¡li obálku, ak im už nemôžete do nového roka zagratulovaÅ¥ osobne. NajlepÅ¡ou možnosÅ¥ou je osobné stretnutie, ale aj krásna vianoÄná pohľadnica. Verte, že u starých rodiÄov neskonÄí v koÅ¡i.