Komanditní společnost

Každý kdo se chystá založit si firmu, potřebuje pro svoje podnikání vybrat tu vhodnou obchodní společnost. Každá obchodní společnost je v něčem jiná, proto je potřeba vybírat pečlivě a zjistit si, co jaká společnost vyžaduje a přináší. Pokud se rozhodujete o volbě komanditní společnosti, třeba vám dnešní článek pomůže rozhodnout se, zda je to ta správná volba, či nikoli.

Pokud si chcete založit komanditní společnost, zakládat ji budete pomocí společenské smlouvy, jelikož na založení tohoto typu společnosti jsou zapotřebí minimálně 2 společníci. V této smlouvě si všichni členové stanoví pravidla a upřesní podmínky, vše co nebude ve smlouvě upraveno, se posuzuje dle oficiálních stanov.

uzavřená smlouva

Výhodou této společnosti je to, že se můžete rozhodnout, jakým typem společníka chcete být, jsou totiž dva. Prvním typem je takzvaný komplementář, to jsou společníci, kteří ručí za závazky veškerým svým majetek. Druhým typem jsou komanditisté, ti nesou menší riziko, protože ručí pouze svým vkladem, který do společnosti vnesli.

Základní kapitál je povinný, ovšem výši povinného vkladu si určí sami členové, kolik kdo musí vnést. Vyplácení zisku se dělí podle výše vkladu, tohle platí u skupiny členů, kteří se řadí do komanditistů, ovšem u komplementářů je dělení zisku rovnoměrné se stejnou vahou.

Jako oficiální obchodní vedení je považováno sdružení pouze komplementářů, jelikož nesou vyšší riziko, tudíž rozhodují o věcech týkajících se vedení společnosti. Ovšem v rozhodování o důležitých věcech mají svůj hlas i komanditisté, a to s naprosto stejnou vahou hlasu jako komplementáři.

uzavření smlouvy

Pokud by se jednalo o zánik společnosti, může se jednat o zánik s likvidací nebo bez likvidace. Zánik bez likvidace je samozřejmě příjemnější, jedná se například o změnu právní formy, kdy z akciové společnosti přejdete na společnost s ručením omezeným, nebo jakýkoliv jiný typ proměny. S likvidací je to o něco horší, v tomto případě se jedná například o úplný krach firmy nebo například nepohoda mezi společníky s následkem prodeje firmy.