Zahradní kompostér

Při pořizování nového zahradního kompostéru je velmi důležité dodržet několik zásad, které vám proces kompostování usnadní. Proto je důležité, kam jej umístíte. Ideálním stanovištěm je zastíněny prostor, bez vystavení přímému slunečnímu záření, pod vzrostlým stromem. Donášková vzdálenost by neměla být velká, aby byl přístupný i za deštivého počasí. Cestičku k němu lze vysypat dřevní štěpkou či štěrkem. Neměl by stát v blízkosti zdroje pitné vody a kolem zásobníku je potřeba zachovat dostatečný prostor pro manipulaci se zahradním nářadím. A rozhodně by neměl překážet sousedům.

Dřevostavby (2)

Při výběru zahradního kompostéru je potřeba dohlédnout, aby byl vyroben z kvalitního a zdraví neškodlivého materiálu. Rovněž by měl mít správný poměr objemu a vlastní váhy, aby se zabránilo jeho popraskání pod tlakem naplnění. Nebo při změnách počasí. Konstrukce kompostéru by měla umožnit snadnou manipulaci při jeho plnění, překopávání a hlavně při výběru hotového kompostu. Kvalitní kompostér musí mí co největší počet provzdušňovacích otvorů. Ty zajistí rovnoměrné proudění vzduchu uvnitř a zabrání vzniku hnilobného procesu. A s ním spojeného zápachu.

srdce v živém plotě

Kompostování podporuje biologickou činnost v půdě a zvyšuje tak množství půdních organismů. Aby byl rostlinám zajištěn dostatek živin během celého vegetačního období, je důležité, abyste věděli, co je potřeba udělat, aby byl humus v kompostéru co nejkvalitnější.

Co kompostu patří:

plevel a posklizňové zbytky z výpěstků, hnůj z chovu hospodářských zvířat, květiny, tráva, seno, sláma, listí, piliny, hobliny, dřevní štěpka, nasekané větve stromů a keřů, skořápky vajec a ořechů, pecky, makovice, zbytky u čištění a zpracování ovoce a zeleniny, shnilé ovoce a zelenina, menší množství rostlinných jídel, papírové kapesníky a ubrousky, popel z čistého dřeva, nasekané kukuřičné stonky a obilné klasy.

Co do kompostu nepatří:

uhynulá zvířata, sklo, plasty, kovy, textil, výkaly masožravých zvířat, barevně potištěný papír, zbytky masa a ryb, popel a uhlí, piliny, dřevotřísky a lakované dřevo, větší množství vařeného jídla, mléko a mléčné výrobky.