Business začíná vztahy mezi lidmi

Jak má vypadat, aby byl člověk člověku nejen v práci přínosem??
Emocionální vzpruha

Lidé potřebují nejen odborníky, kteří by je zavedli na cestě k vyšší profesionalitě, a úrovni, ale potřebují kolem sebe i mravní zralejší osobnosti a morální vzory, tzv. hrdiny v etickém slova smyslu, kteří by jim naznačovali, kým mohou býti.
Potřebují kolem sebe i takové lidi, kteří jim nedovolí propadnout se do depresí a citové skleslosti. Emocionální vzpruha je nutná, když se objevují tíživé myšlenky, a upozorňuje na světlé body a sérii pozitiv.
lidské ruce
Prověřování stavu světa
Lidé toho vědí mnoho, ale více lidí toho ví víc. A to, co ví navíc, může jedincům v životě pomoci. Je to nápomocné při poznávání druhých lidí, při poznávání vzájemných vztahů mezi lidmi, při poznávání sociální struktury společnosti, v níž žije.
Lidé, kteří mají o různých věcech podobné názory a postoje jako jedinec sám. Takových lidí je nutno si vážit, jsou důvěryhodní a spolehliví. Jejich postřehy, poznatky a zkušenosti, které jsou ochotni sdělit, mívají cenu zlata.

Dělba práce
Mnohé můžou lidé udělat sami a dělají to sami. Jsou však věci, které sami dělat nemůžou. Nestačí na to. Je toho na ně mnoho. Za této situace je velkou pomocí, najde-li se člověk, který je ochoten pomoci.
Spolupráce
Člověk potřebuje druhého člověka ke spolupráci. A zážitek opravdové, harmonické spolupráce je něco, co překračuje osobní „já“. Najít lidi, s nimiž si člověk v tomto smyslu rozumí, s nimiž spolupracuje, je velmi vzácné.
Člověk může pomoci, ale při spolupráci se člověk cítí jako součást týmu, nese zodpovědnost za část práce, kterou vykonává. U spolupráce si lidé důvěřují, spoléhají a rozumí si beze slov.
dámský oblek
Přejný prosociální postoj a nezištná pomoc
Člověk může žít vedle druhého člověka do určité míry netečně. Nevšímat si ho. Moc s ním nemluvit. Moc se o něj nezajímat. Může se k němu stavět lhostejně a apaticky. Může však též mít k němu přejný – prosociální postoj.
Má-li jedinec v životě kolem sebe člověka, který takto přívětivě nakloněn, je radostnější a šťastnější. Přejný prosociální postoj se může projevit různými způsoby. V oblasti sociální komunikace – v tom, jak spolu lidé mluví, jak se na sebe tváří, zda se usmívají, když se potkají atp.
Může se projevit i nezištnou pomoci v případě nouze. Od malých úsluh až po sousedskou či kolegiální výpomoc. Může mít materiální i finanční podobu. Může být malá nebo velká. U této pomoci nelze mluvit o pouhé výměně typu něco za něco.